Borçlar Hukuku

  • Sözleşmelerin hazırlanması
  • Sözleşme maddelerinden ve uygulamasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü
  • Borç ilişkisinden doğan yükümlülükten kaynaklı davalar
  • Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri
  • Sözleşmeden doğan borç ilişkileri
  • Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri