Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku

Savcılık soruşturma dosyaları, Tutuklama kararına itirazlar, Adli kontrol cezalarına itirazlar, Sair tüm yargılama dosylarına İlişkin şikayetci, müşteki sanık vekilliği...

İş Hukuku

Hizmet tespiti, İşçi-işveren uyuşmazlığı, İşe iade davaları, Maddi - manevi tazminat İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku

Aile Hukuku

Boşanma, velayet, nafaka, koruma ve uzaklaştırma, soybağı, mal rejimi ve katılma alacağı, çocukla kişisel ilişki, Maddi ve manevi tazminat...

Sigorta Hukuku

Sigorta anlaşmazlıkları Araç değer kaybı Bedensel zararlar nedeniyle tazminat...

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal tescil davaları İmar uygulama uyuşmazlıkları Kira sözleşmelerinin hazırlanması....

Ticaret Hukuku

Şirketler hukukundan doğan uyuşmazlıklar Şirketlerin hukuki danışmanlık hizmeti Her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve yürütülmesi Şirketlerin tasviyesi ve iflası Genel kurul kararlarının iptali ve kayyım atanması

İcra ve İflas Hukuku

Çek - Senet - Fatura alacakların tahsilli İflas takibi İcra takibi başlatma ve süreci Borçlu olunmadığına dair menfi tespit davası

Borçlar Hukuku

Sözleşmeler,
Hizmet ve eser sözleşmeleri,
Alım satım sözleşmeleri, Kira tahliye davaları, tüketici haklarından kaynaklanan davalar, İpotek ravaları

Bilişim Hukuku

Siber güvenlik ve adli bilişim Kripto para birimleri Erişim engeli KVKK