Ceza Hukuku

  • Özel hayatın gizliliği
  • Konut dokunulmazlığının ihlali
  • İhaleye fesat karıştırma
  • Dolandırıcılık, yağma
  • Resmi belgede sahtecilik
  • Adam öldürme ve yaralama
  • Rüşvet
  • Mala zarar verme