İcra ve İflas Hukuku

  • Kira sözleşmesinden kaynaklanan alacak
  • Ödeme emrine itiraz
  • Borca itiraz
  • İmzaya itiraz
  • İtirazın kaldırılması
  • İhalelin fesli
  • İstikak davaları
  • İcra iflas hukukundan kaynaklı her türlü uyuşmazlığın çözümü
  • Kambüyo senetlerinden kaynaklı icra iflas işlemleri
  • Konkardato