İş Hukuku

  • Hizmet tespiti davaları
  • İşe iade ve alacak davaları
  • İş akdinin feshi nedeni ile işçi – işveren ilişkisinden kaynaklı alacak davaları
  • İş kazası davaları
  • Sigorta alacakları
  • İş hukukundan kaynaklı ihtilafların çözümü
  • İhbar , kıdem , fazla mesai , yıllık izin ücreti ve alacak davaları