Sözleşme Hukuku

  • Şirket kuruluş sözleşmeleri hazırlama ve değişiklik yapma
  • İş sözleşmeleri hazırlama
  • Sözleşmeler hukuku kapsamında alım satım sözleşmeleri hazırlama
  • Kira sözleşmeleri hazırlama
  • Ticari sözleşmeler hazırlama
  • Uluslararası sözleşmelerde danışmanlık yapma
  • Sözleşmelerin ifasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü