Ticaret ve Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

 • Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri
 • Ulusal ve uluslararası ticaret sözleşmeleri
 • Kurumlar arası yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalar
 • Kooperatifler kanunundan kaynaklanan davalar
 • Taciler arasında çıkan uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar
 • Ticari alacak davaları
 • Limited , Anonim , Kooperatif ve Komandit şirketlerden kaynaklanan ticari davalar

Ticaret Hukuku

 • Şirket birleşmeleri
 • Şirket ortaklıktan ayrılma, çıkma ve çıkarılma
 • Haksız davaları
 • Türk Ticaret Kanunundan ihtilafların çözümü